polska angielska

AlgoRes-Soft
35-601 Rzeszów
ul. Zelwerowicza 28e

+48 501627126
+48 660594380

email: geonet@geonet.net.pl

 

realization: Intertele S.A.
Main Page / Information / Publications

Publications

Świętoń T.: Opracowanie wyników pomiarów kołnierzy rur stalowych w zadaniach kontroli wymiarów.
        Prezentacja z Konferencji Międzynarodowej "Innowacyjne technologie geodezyjne -
        zastosowanie w róznych dziedzinach gospodarki"
        Kamionka, maj 2014


Kadaj R.J.: Skutki merytoryczne wprowadzenia układu PL-ETRF-2000, w tym dotyczące kalibracji modeli quasigeoidy.

        Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej

        Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

        Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

        Kraków, 24-27 września 2013 r.      


Kadaj R.J.: TRANS_ETRF_PL_2 – zmodyfikowany program transformacji 7-mioparametrowej pomiędzy układami: PL-ETRF89 i PL-ETRF2000.

        Publikacja internetowa 1(4) /2013 © ALGORES-SOFT,

        www.geonet.net.pl, 12 sierpnia 2013


Kadaj R.J.: GEOIDPOL-2008CN – model i program quasi-geoidy dostosowany do nowego układu PL-ETRF2000.

       

        Plik z danymi: GEOIDPOL_2008CN.ZIP

       

        Publikacja internetowa 2(5) /2013 © ALGORES-SOFT,

        www.geonet.net.pl, 12 sierpnia 2013   


Kadaj R.J.: Problematyka wykorzystania serwisów postprocessingu ASG-EUPOS do zakładania precyzyjnych sieci hybrydowych (zintegrowanych).

        II Konferencja USytkowników ASG-EUPOS. Katowice, 20-21 listopad 2012     


Kadaj R.J.: Problematyka dokładności i niezawodności pozycjonowania przy wykorzystaniu serwisów POZGEO i POZGEO-D w systemie ASG-EUPOS.

        Seminarium KG PAN: Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych,

        a problemy definiowania krajowych układów odniesienia.

        Grybów, 18-19 października 2012    


Kadaj R.J.: GEOIDPOL-2008C ulepszony model quasi-geoidy dla obszaru Polski utworzony przez kalibrację modelu geopotencjalnego EGM2008 na sieciach.

       

        Plik z danymi: GEOIDPOL_2008C.ZIP

       

        ASG-EUPOS i EUVN.  Publikacja internetowa 3/2012 © ALGORES-SOFT,

        www.geonet.net.pl, 30 września 2012


Kadaj R.J.: GEOIDPOL-2008A - precyzyjny model quasi-geoidy dla obszaru Polski, oparty na globalnym modelu geopotencjalnym EGM-2008 i stacjach ASG-EUPOS zintegrowanych z osnowami podstawowymi.

       

        Plik z danymi: GEOIDPOL_2008A.ZIP

       

        Publikacja internetowa 2/2012 © ALGORES-SOFT, www.geonet.net.pl,

        1 czerwca 2012.


Kadaj R.J.: GEOIDPOL-2008 jako centymetrowej dokładności model quasigeoidy dla obszaru Polski oparty na globalnym modelu geopotencjalnym EGM-2008 i polskich trójwymiarowych sieciach satelitarno - niwelacyjnych EUVN, EUREF-POL i POLREF.

       

        Plik z danymi: geoidpol.zip

       

        Publikacja internetowa 1/2012 (18 stron), ALGORES-SOFT,

        www.geonet.net.pl, 7 maja 2012.       


Kadaj R.J.: Pół-analityczne rozwiązanie bazowe typu "float" postprocessingu GPS.

        Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

        Zeszyty Naukowe, s. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

        283, zeszyt 59 (nr 1/2012/II), str 169-180.

        (Publikacje Konf. N-T, Solina, Wrzesień 2011).  


Świętoń T.: Analiza zmian w topologii mapy cyfrowej po transformacji z wykorzystaniem korekt Hausbrandta.
       Budownictwo i Inżynieria Środowiska zeszyt 59 (nr 1/2012/II),

      (Publikacje Konf. N-T, Solina, Wrzesień 2011)
      Rzeszów 2012


Świętoń T. Ocena mozliwości zastosowania siatek korekt lokalnych do opracowania jednolitego algorytmu transformacji pomidzy ukˆadami 1965 a 1992 na terenie Polski.
       Infrastruktura I Ekologia Terenów Wiejskich nr 2/II/2012,
       Polska Akademia Nauk, oddział w Krakowie,
       Kraków 2012


Świętoń T.: Analiza wybranych algorytmów obliczenia korekt lokalnych PUW 1965.
      Infrastruktura I Ekologia Terenów Wiejskich nr 12/2010,
      Polska Akademia Nauk, oddział w Krakowie,
      Kraków 2010


Kadaj R.J., Świętoń T.: Moduł postprocessingu GPS w systemie GEONET.

        BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 2, 2010, s. 153-161 


Kadaj R.J.: Zastosowanie różnicowego układu obserwacyjnego typu Schreibera do opracowania sesji pomiarów statycznych GPS.

        BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 2, 2010, s. 85-106        


Kadaj R.J.: Obliczenia i modernizacje osnów III klasy w układzie "2000" z uwzględnieniem pomiarów GPS i serwisów ASG-EUPOS.

        Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej: Mat. III Ogólnopolskiej Konferencji N-T p.t.

        "Kartografia Numeryczna i Informatyka Geodezyjna”, Solina, 17-19 wrzesień 2009.

        ISBN 978-83-7199-555-2, str. 121-143.    


Świętoń T.: Transformacja do układu 2000 a problem zgodności z PRG.

        Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej: Mat. III Ogólnopolskiej Konferencji N-T p.t.

        "Kartografia Numeryczna i Informatyka Geodezyjna”, Solina, 17-19 wrzesień 2009.

        ISBN 978-83-7199-555-2


Kadaj R.J., Świętoń T.: Postprocessing po polsku.

       Geodeta, dodatek Nawi nr 1(19) str. 33

       marzec 2009


Kadaj R.J.: New algorithms of GPS post-processing for multiple baseline models and analogies to classical geodetic networks.

        GEODESY AND CARTOGRAPHY (Polish Academy of Sciences)

        Vol. 57, No 2, 2008, pp. 61-79


Kadaj R.J., Świętoń T.: Algorytm i oprogramowanie modułu automatycznego postprocessingu (APPS) w polskim systemie satelitarnych stacji refrencyjnych (ASG-EUPOS).

        Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej,

        Budownictwo i Inżynieria Środowiska, t.262, z.51, s.37-57, 2009.


Kadaj R.J.: Problematyka obliczeniowa poziomych osnów szczegółowych III  klasy oraz osnów pomiarowych w układzie 2000.

(połączone części  I – VIII  pod skróconym tytułem:  OSNOWY w 2000)

        ALGORES-SOFT.2003-11-03 - 2004-10-19, www.geonet.net.pl


Kadaj R.J.: Przykład wyrównania sieci zintegrowanej na elipsoidzie GRS-80

        Publikacja internetowa na stronie: www.geonet.net.pl , ALGORES-SOFT,

        2003-02-17.


Kadaj R.J.: Przykład wyrównania i numerycznego opracowania sieci III klasy jako sieci zintegrowanej z obserwacji klasycznych i wektorów GPS.

        Publikacja internetowa, www.geonet.net.pl, ALGORES-SOFT, 2003-01-01]


Kadaj R.J.: Polskie układy współrzędnych - formuły transformacyjne, algorytmy i programy.

        ALGORES-SOFT 02-12-2002, www.geonet.net.pl


Kadaj R.J.: Przykład wyrównania fragmentu sieci III klasy w układach 1965, 1992, 2000/18.

        Publikacja internetowa, www.geonet.net.pl,

        ALGORES-SOFT, 2002-11-25.


Kadaj R.J.: Problematyka korekt układu "1965" i ich rozwiązanie w programie GEONET_unitrans.

         Publikacja internetowa, www.geonet.net.pl,  2002-11-12.


Kadaj R.J.: Problematyka wyznaczenia formuł transformacyjnych pomiędzy układem lokalnym a układem państwowym.

        Publikacja internetowa, www.geonet.net.pl, ALGORES-SOFT, 2002-10-21.      


Kadaj R.J.: Obliczenie sieci GPS w programach GEONET w wersji w/2002/2.0.

        www.geonet.net.pl, ALGORES-SOFT, 2002-10-14. 


 

find the latest professional advice upon buying a top quality best replica watches.who sells the best high quality omega replica watches workmen holders faithful.monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap crrreplica.ru.all of the in length evolution often is the components involved with who sells the best https://es.wellreplicas.to.billiga klockor forum gets to the level of art at the palace level.https://www.reallydiamond.com/ forum gets to the level of art at the palace level.who sells the best cheap armani to square the modern world which has an opened thought process.best https://www.lolo.to review product and produce unique is effective.famous mark https://www.miumiu.to.